Category: Tehnologija

Kdaj so ljudje postali mesojedi?

Študija zobovja človekovih prednikov je pokazala, da so ljudje postali mesojedi že na samem začetku gena homo sapiens pred približno 2,5 milijona let.

Raziskovalci so že leta 1999 našli sledi rezanja na kosteh živali, ki so živele pred približno 2,5 milijona let, vendar nihče ni mogel dokazati, da so rezi sledi mesojedih hominidov, saj vse do sedaj nobena najdba ni imela temu primernih zob.

Sedaj je analitik Peter Ungar z Univerze Arkanzas ugotovil, da so prvi člani gena homo sapiens imeli veliko ostrejše zobe kot njihovi najverjetnejši predniki, australopitecus afarensis. To je vrsta, kateri pripada eden najslavnejših fosilov z imenom Lucy.

Za uživanje mesa morajo biti zobje prilagojeni rezanju, kar omogoča nagnjenost konic in plitkost zobovja. Ungar je ugotovil, da so bili zobje zgodnjih predstavnikov vrste homo sapiens precej bolj nagnjeni in ostri kot na primer zobje goril, ki uživajo liste, torej rastlinsko hrano in ne mesa.

Grebeni zobovja vrste australopitecus afarensis niso le plitkejši kot zobje zgodnjih homo sapiensov, ampak tudi plitkejši kot zobje šimpanzov, ki v glavnem uživajo zrelo sadje in skoraj nikoli mesa.

Ungar je dokazal, da so zgodnji predstavniki vrste homo imeli zobe prilagojene uživanju trdnejše hrane kot vrsta australopitecus afarensis in šimpanzi, torej, da so ljudje začeli uživati meso že pred 2,5 milijona let.