Ogrožene medicinske sestre

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci Univerze v Alberti, Kanada, je pokazala, da so nižji zdravstveni delavci pogosto tarča nasilja tako pacientov kot sodelavcev.

V študiji, ki je zajemala več kot 9.000 medicinskih sester, so raziskovalci ugotovili, da je večina izmed njih v zadnjih petih delovnih izmenah bila deležna takšne ali drugačne oblike nasilja. Najbolj ogrožene skupine so medicinske sestre, medicinsko in kirurško osebje ter psihiatri.

Na primer, približno 24% zdravstveno-kirurških medicinskih sester je poročalo o napadih, prav tako 22% medicinskih sester iz urgence in 20% medicinskih sester, zaposlenih v psihiatričnih enotah. 62% medicinskih sester iz urgence je tožilo zaradi psihičnih zlorab, medtem ko je 55% medicinskih sester iz področja psihiatrije in 41% medicinsko-kirurških medicinskih sester poročalo o podobnih oblikah zlorabe.

Najvišje na lestvici povzročiteljev nasilja nad osebjem se nahajajo pacienti, za največ emocionalnih in spolno-verbalnih zlorab pa so krivi sodelavci. Ugotovili so tudi, da je veliko manj verjetno, da bodo medicinske sestre prijavile zlorabo sodelavcev kot pa zlorabo pacientov.

Pacienti predstavljajo vir približno 95% psihičnih zlorab in več kot 70% groženj medicinskim sestram na urgenci, psihiatriji in na intenzivni negi. Na oddelku intenzivne nege, kjer se nahajajo najbolj ogroženi pacienti, je osebje deležno 57% vseh emocionalnih zlorab in 54% spolno-verbalnih zlorab. Za to so v prvi vrsti krivi sorodniki pacientov, ki so pogosto krivci nasilja nad bolnišničnim osebjem.

Kljub poročilom o pomanjkanju osebja in težavah obdržati ljudi v tem poklicu so raziskovalci prepričani, da nasilje in zlorabe v bolnišnicah vplivajo na zmožnost, kako privabiti in obdržati zdravstveno osebje. Ugotovili so, da je medicinsko osebje, ki je deležno emocionalnih in ostalih oblik nasilja, s svojim delom najmanj zadovoljno, medtem ko so tisti, ki se s takšno obliko nasilja nikoli niso soočili, najbolj zadovoljni pri svojem delu.

Zato morajo v bolnišnicah nujno najti način za zaščito medicinskih sester in ostalega medicinskega osebja pred nasiljem na delovnem mestu, saj njihovo zadovoljstvo močno vpliva na kvaliteto zdravstvenih uslug.

You may also like...