Pasivno kajenje zmanjšuje IQ otrok

Študije več kot 4.000 ameriških otrok so pokazale, da pasivno kajenje zmanjšuje IQ otroka. Tudi tisti otroci, ki so izpostavljeni manjšim količinam cigaretnega dima imajo nekoliko manjše sposobnosti znanja.

“Takšne stopnje morda nimajo prav velikega pomena pri posameznikih, a so odločilnega pomena za našo družbo, saj je na milijone otrok izpostavljenih tobačnemu dimu iz okolja,” je povedala raziskovalka Kimberly Yolton.

Skupina raziskovalcev je kar 4.399 otrokom, starim med 6 in 16 let, preverila v krvi vsebnost kotinina. Kotinin je produkt nikotina. Prav tako so z uporabo podatkov državne službe imenovane NHANES-III. preverili njihove dosežke pri številnih inteligenčnih testih.

Da bi lahko izključili otroke, ki sami morda že kadijo, so raziskovalci v raziskavo vključili le posameznike s stopnjo kotinina nižjo od 15 nanogramov.

Tudi na podlagi vpliva nekaterih dejavnikov kot so revščina, starši, stopnja izobrazbe itd., so
raziskovalci našli povezavo med stopnjo kotinina in nižjimi sposobnostmi znanja.

Eden nanogram kotinina na mililiter krvi naj bi zmanjšal IQ za približno 2. točki. Takšen padec otrokovega IQ lahko povzroči vsak izmed staršev, tudi če pokadi manj kot škatlo cigaret dnevno.

You may also like...