Različni žabji naglasi

Znanstveniki, ki so že dalj časa raziskovali, zakaj imajo žabe težave pri komunikaciji s potencialnimi partnerji, so ugotovili, da imajo žabe pravzaprav precej različne dialekte, kar jim otežuje komuniciranje.

Do te ugotovitve je prišla študentka Julia Wycherely, ki je preučevala izvor evropskih žab. Njenim poročilom je sledila študija strokovnjakov, ki so ugotovili, da imajo žabe, ki živijo na različnih področjih, tudi precej različne naglase.

V študiji so tako zaključili, da če se žabe ne morejo razumeti, se ne morejo niti pariti. To pomeni, da je na tisoče dvoživk zaradi oteženega komuniciranja s potencialnimi partnerji neuspešnih pri parjenju.

You may also like...