Selitev rib proti severu

Številne vrste rib v Severnem morju se premikajo proti severu, da bi pobegnile pred vse toplejšimi vodami.

Nekatere komercialno pomembne ribe so se tako pomaknile precej bolj proti severu, medtem ko so se nekatere izmed njih pomaknile globlje v ocean.

Znanstveniki opozarjajo, da bi nekatere vrste rib Severnega morja lahko izumrle do leta 2050. Poudarili so, da se bodo predstavniki ribiške industrije morali prilagoditi spremembam globalnega segrevanja. Prav tako se bodo spremembam morale prilagoditi ribe. Nekatere izmed njih so številčno že močno razredčene, zato bo njihovo prilagajanje spremembam okolja najverjetneje precej neuspešno.

Vodja študije Allison Perry z univerze East Anglia je s svojo raziskovalno skupino proučila podatke 36 vrst rib, ki segajo vse do 70. let prejšnjega stoletja. Izmed teh vrst se jih je kar 21 pomaknilo za stotine kilometrov severneje.

Od 70. let prejšnjega stoletja so se povprečne zimske temperature na dnu Severnega morja povzdignile za približno 1°C. Po mnenju znanstvenikov bodo temperature v prihodnje, kot posledica globalnega segrevanja, še naraščale in tako v vse večji meri vplivale na pomikanje ribjih populacij vse bolj proti severu.

V nekaterih primerih dogajanje predstavlja neprijetno situacijo za ribiško industrijo, v drugih pa precejšnjo nevarnost za ribe. Glavni problem predstavlja dejstvo, da se morske ribe na sever pomikajo različno. Medtem ko predatorji migrirajo na sever, njihov plen ostaja; logična posledica je, da je novo okolje zanje neprimerno in njihovo število prične upadati.

You may also like...