Znaki kulture med orangutani

Mednarodna skupina znanstvenikov, ki je proučila podatke, zbrane v več kot 30 letih proučevanja orangutanov, je prišla do zaključka, da vzorci obnašanja med različnimi populacijami orangutanov nakazujejo na prisotnost določene kulture.

Ugotovitve segajo vse v obdobje izpred 14 milijonov let, ko so si orangutani in nekatere vrste afriških opic delile skupnega prednika. Velike opice vključujejo orangutane, ki jih lahko najdemo le v Aziji, afriške gorile in šimpanze.

Predhodne študije so že nakazovale na določeno kulturo med populacijo šimpanzov, kar nakazuje na to, da velike opice obstajajo vsaj že 5 do 7 milijonov let. Prenašanje določenih značilnosti med opicami tekom tisočletij je vse, kar vemo o kulturi orangutanov in drugih vrstah velikih opic. To nam v veliki meri pomaga razumeti evolucijo ljudi.

Kultura, ki jo lahko definiramo kot prisotno geografsko oddaljeno vedenjsko različico, ki se ohranja in prenaša s pomočjo socialnega učenja, je dolgo časa veljala za edinstveno sposobnost ljudi.

“Kar je študija pokazala, je to, da imajo velike opice trdno fundacijo lastne kulture, na kateri so ljudje gradili svojo,” je povedal Carel van Schaik, profesor biološke antropologije in anatomije na univerzi Duke.

Študija predstavlja bogastvo obnašanja orangutanov in pomembnost študije orangutanov za razumevanje človeške evolucije. A žal je možnost proučevanja teh vrst vse manjša, saj bitja v deževnih gozdovih pospešeno izginjajo.

Po natančnem proučevanju šestih populacij orangutanov iz Sumatre, Bornea in Indonezije so raziskovalci identificirali 24 vedenj, ki kažejo znake o kulturnem prenosu skozi rodove. Večina teh obnašanj vključuje uporabo orodij – s paličicami izločajo semena sadežev, vrtajo luknje v drevesa in lovijo žuželke, uporabljajo liste za prtičke ali za rokavice, ki jih ščitijo pred pikastim sadjem itd. Prav tako se različne populacije orangutanov sporazumevajo in igrajo na zelo različne načine.

Avtorji študije tako verjamejo, da te posebne značilnosti obnašanja orangutanov nakazujejo na kulture med populacijami.

You may also like...